*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Anita ROMANE

– IZGLĪTĪBA –

Latvijas Universitāte,izglītības zinātņu maģistra grāds, specialitāte – filologs,

latviešu valodas un literatūras pasniedzējs.

 

– PIEREDZE –

ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā” administratore,

LR Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā referente.

Daudzu gadu pieredze latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanā cittautiešiem

valsts valodas eksāmena nokārtošanai. Vairāku mācību līdzekļu autore.