*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Anna SILAVA

– IZGLĪTĪBA –

Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, sociālo zinātņu bakalaura grāds ar kvalifikāciju – skolas un ģimenes psihologs.

– PIEREDZE –

Personāla speciāliste, apmācību konsultante SIA “L&T”, konsultante darbinieku plānošanas, atlases, intervēšanas, novērtēšanas un apmācību jautājumos SIA “K.M.D.”. Daudzu gadu lektora pieredze pieaugušo apmācībās, vadījusi komandas saliedēšanas treniņus un mācību kursus un seminārus par darbinieku novērtēšanu, stresa un konfliktsituāciju novēršanu, efektīvu publisko uzstāšanos biedrībai “Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija”,  LR Ārlietu ministrijai, AS „Latvijas Finieris” , Rīgas, Jelgavas, Rēzeknes domes, SIA „Lattelecom”, SIA „L&T”, AS „Balta”, SIA „Troja”, SIA „Livland”. Paralēli tam darbojas kā individuālais psihologs.