*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Анна Силава

 

 
Образование
 
Латвийский Университет, магистр социальных наук по психологии. Рижская Высшая школа Педагогики и управления образованием, бакалавр общественных наук с квалификацией – школьный и семейный психолог.
 
 
Опыт
 
Специалист по персоналу, консультант по обучениям SIA „L&T”. Консультантпо вопросам планирования, отбора, интервьюирования, оценивания и обучения персонала SIA „K.M.D.” Многолетний опыт лектора в обучении взрослых. Проведение тренировок по сплочению команд, а так же курсы и семинары по оцениванию работников, оцениванию стрессовых и конфликтных ситуаций, по эффективному публичному выступлению в SIA “Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija”,  LR Ārlietu ministrijai, AS „Latvijas Finieris” , Rīgas, Jelgavas, Rēzeknes domes, SIA „Lattelecom”, SIA „L&T”, AS „Balta”, SIA „Troja”, SIA „Livland”. Параллельно практикует как индивидуальный психолог.