*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Анна Силава

 

 
Образование
 
Латвийский Университет, магистр социальных наук по психологии. Рижская Высшая школа Педагогики и управления образованием, бакалавр общественных наук с квалификацией – школьный и семейный психолог.
 
 
Опыт
 
Специалист по персоналу, консультант по обучениям SIA „L&T”. Консультантпо вопросам планирования, отбора, интервьюирования, оценивания и обучения персонала SIA „K.M.D.” Многолетний опыт лектора в обучении взрослых. Проведение тренировок по сплочению команд, а так же курсы и семинары по оцениванию работников, оцениванию стрессовых и конфликтных ситуаций, по эффективному публичному выступлению в SIA “Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija”,  LR Ārlietu ministrijai, AS „Latvijas Finieris” , Rīgas, Jelgavas, Rēzeknes domes, SIA „Lattelecom”, SIA „L&T”, AS „Balta”, SIA „Troja”, SIA „Livland”. Параллельно практикует как индивидуальный психолог.