*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Anta GAILIŠA

– IZGLĪTĪBA –

LU, Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā un profesionālais diploms banku ekonomikā. Papildinājusi zināšanas Civil Service College, Lielbritānijā. LBKA (LATVIAN ASSOCIATION OF BUSINESS CONSULTANTS) Certified Management Consultatnt (CMC).

– PIEREDZE –

SIA „Latte” vadītāja, piedalās projektu izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā, sniedz biznesa konsultācijas. Darbojusies vairākos uzņēmumos kā projektu vadītāja – liela pieredze ES struktūrfondu biznesa un sociālo projektu izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā. Līdzautore rokasgrāmatai projektu sagatavošanai un ieviešanai “Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaistīšana uzņēmuma attīstībai”. Vairāku Latvijas mācību centru lektore – lasa lekcijas un seminārus par šādām tēmām: „Projektu vadība (ar un bez priekšzināšanām)”, „Praktiskā projektu vadība”, „Investīciju projekti uzņēmumos”, „ES struktūrfondu finansējuma piesaiste”.