*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Anta GAILIŠA

– IZGLĪTĪBA –

LU, Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā un profesionālais diploms banku ekonomikā. Papildinājusi zināšanas Civil Service College, Lielbritānijā. LBKA (LATVIAN ASSOCIATION OF BUSINESS CONSULTANTS) Certified Management Consultatnt (CMC).

– PIEREDZE –

SIA „Latte” vadītāja, piedalās projektu izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā, sniedz biznesa konsultācijas. Darbojusies vairākos uzņēmumos kā projektu vadītāja – liela pieredze ES struktūrfondu biznesa un sociālo projektu izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā. Līdzautore rokasgrāmatai projektu sagatavošanai un ieviešanai “Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaistīšana uzņēmuma attīstībai”. Vairāku Latvijas mācību centru lektore – lasa lekcijas un seminārus par šādām tēmām: „Projektu vadība (ar un bez priekšzināšanām)”, „Praktiskā projektu vadība”, „Investīciju projekti uzņēmumos”, „ES struktūrfondu finansējuma piesaiste”.