*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Āris ĀDLERS

– IZGLĪTĪBA –

Akadēmiskās zināšanas apliecina vadībzinātņu maģistra grāda iegūšana starptautiski atzītā Ražošanas vadības zinātņu programmā Latvijā un stažēšanās Karaliskajā Tehniskajā universitātē Stokholmā.

– PIEREDZE –

Profesionāls pasniedzējs ar vairāk kā 10 gadu pieredzi dažādu produktu un projektu vadībā, biznesa plānu izstrādē. Praktisko vadības zinātņu iemaņu īstenošana notikusi gan strādājot starptautiskā kompānijā (First Data International), gan, kopš 2007. gada, vadot Nacionāla mēroga nevalstiskas organizācijas biroju un šajā organizācijā realizētos gan starptautiska, gan nacionāla mēroga projektus. Dažādu jomu ekspertu vadības iemaņas apliecina vairāki kopš 2008. gada veiksmīgi īstenoti pētniecības projekti par attīstības plānošanas procesu identificēšanu. Āri Ādleru raksturo spēja strādāt ar dažādu jomu pētījumu un biznesa projektiem, un ekspertiem.