*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Dace GINTERE

– IZGLĪTĪBA –

Latviešu valodas un literatūras skolotāja mazākumtautību skolās. Iegūts izglītības zinātņu maģistra grāds vispārējā pedagoģijā. Papildus iegūta LAT 2 (latviešu valodas kā otrās valodas mācīšanas) apliecība.

– PIEREDZE –

Vairāk kā 20 gadu pieredze latviešu valodas pasniegšanā. Pieredze tulkošanā un dažādu materiālu pielāgošanā valodas apguvei.