*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Dace TARASOVA

– IZGLĪTĪBA –

Jurista kvalifikācija, Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnēs.

– PIEREDZE –

Vairāk kā 5 gadu pieredze pasniedzēja amatā, pasniedzot kursus augstskolās un citās mācību iestādēs pieaugušajiem, kas saistīti ar komerctiesībām, darba tiesībām, lietu( īpašuma) tiesībām, saistību tiesībām un civiltiesībām.

Sagatavotie mācību līdzekļi. Testi darba tiesībās un komerctiesībās. Krustvārdu mīklas risināšanai praktiskajās nodarbībās – visos docētajos kursos. Apkopoti tiesu nolēmumi, dažādu civiltiesisku un komerctiesisku līgumu paraugi, dažādi pieteikumi, iesniegumu un citu dokumentu paraugi, kas attiecas uz docējamiem studiju kursies, kuri ir izmantojami praktiskajās nodarbībās, kā arī lekcijās sniegti kā piemēri.

Liela pieredze sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrēšana komercreģistrā, kā arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību statūtu grozīšana.