*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Daiga KONRĀDE

-IZGLĪTĪBA-

Inženieris – tehnologs pārtikas rūpniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā. 

Inženierzinātņu maģistra grāds pārtikas zinātnē. Turpina doktora studijas Pārtikas zinātnē. 

Ieguvusi tiesības pildīt profesionālās izglītības skolotāja amatu. 

Aktīvi veic tālākizglītību savā nozarē.

 

-PIEREDZE-

Pedagogs profesionālās izglītības priekšmetos kopš 1989.gada Rīgas Koorperatīvajā tehnikumā, 

Rīgas Tirdzniecības tehnikumā, Rīgas Tirdzniecības Profesionālajā vidusskolā un 

citās izglītības iestādēs.