*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Elita SKRUPSKA

IZGLĪTĪBA

Daugavpils Universitāte, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, matemātikas un informātikas skolotāja kvalifikācija. Latvijas Universitātē iegūta ekonomista kvalifikācija grāmatvedībā.

 

-PIEREDZE-

Vairāk kā 10 gadu pieredze datorzinību pasniegšanā pieaugušajiem augstskolā un privātās apmācībās. Ilgstoša pieredze mācību procesa administrēšanā, mācību programmu sastādīšanā.