*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Elita SKRUPSKA

IZGLĪTĪBA

Daugavpils Universitāte, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, matemātikas un informātikas skolotāja kvalifikācija. Latvijas Universitātē iegūta ekonomista kvalifikācija grāmatvedībā.

 

-PIEREDZE-

Vairāk kā 10 gadu pieredze datorzinību pasniegšanā pieaugušajiem augstskolā un privātās apmācībās. Ilgstoša pieredze mācību procesa administrēšanā, mācību programmu sastādīšanā.