*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Evija VOLDRAHA

– IZGLĪTĪBA –

Uzņēmuma vadītāja kvalifikācija, Profesionālais maģistra grāds vadības zinībās uzņēmējdarbības vadīšanā.

– PIEREDZE –

Pasniedzēja ar lielu pieredzi darbā ar pieaugušajiem gan Latvijas augstskolās, gan dažādos mācību centros mācot uzņēmējdarbību, vadīšanas principus,mārketinga pamatus, ekonomiku un komercdarbību, biznesa plāns. Vairākus gadus vadījusi Biznesa augstskolas Turība filiāli Talsos.