*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Gunta OZOLIŅA

– IZGLĪTĪBA –

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, iegūts izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā. Piedalījusies LVAVP organizētajos LAT 2 metodikas kursos.

– PIEREDZE –

Vairāk kā 30 gadu pieredze kā pedagogam vispārizglītojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.. Pirms 5 gadiem pievērsusies latviešu valodas apmācībai pieaugušajiem cittautiešiem.