*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Ilze PIRKTIŅA

-IZGLĪTĪBA-

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē, finanšu analītiķa kvalifikācija un 

profesionālais maģistra grāds finanšu ekonomikā. Ieguvusi tiesības veikt profesionālās 

izglītības skolotāja un interešu izglītības skolotāja amatu.

 

-PIEREDZE-

Vairāk kā 20 gadu pieredze finanšu jomā, darbojoties kā grāmatvedei tādos uzņēmumos 

kā AS “UPB”, SIA “RE&RE”. Konsultē uzņēmējus biznesa vadībā, finanšu jautājumos, grāmatvedībā.

Kopš 2013.gada izstrādājusi un vada tādus kursus kā “Finanšu grāmatvedība”, 

“Vadības grāmatvedība”, “Ekonomika”, “Projektu vadība”, “Loģistikas pamati”.