*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Ina JĒKABSONE

– IZGLĪTĪBA –

LLU, iegūta ekonomista – organizatora kvalifikācija, maģistra grāds izglītības zinātnēs, turpina doktora līmeņa studijas LLU Ekonomikas fakultātē.

Papildinājusi zināšanas kvalifikācijas celšanas kursos Hamburgā biznesa matemātikā un gramatvedībā, kā arī dažādos kvalifikācijas kursos grāmatvedībā, marketingā, uzņēmējdarbībā, pedagoģijā.

– PIEREDZE –

Vairāk kā 20 gadu pieredze grāmatvedes amatā, galvenā gramatvede. Grāmatvedības, komerzinību priekšmetu skolotāja Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, lektore BA “Turība” un citos mācību centros.