*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Inese VIRSE

– IZGLĪTĪBA –

RTU bakalaura grāds celtniecības ekonomikā un organizācijā. Profesionālās izglītības

pedagoģiskā pamatizglītība, uzņēmējdarbības vadības pilnveide biznesa skolā.

 

– PIEREDZE –

20 gadu praktiskā un teorētiskā pieredze grāmatvedības uzskaitē un administrēšanā, kā arī

pieredze biznesa vadības un attīstības jautājumos, specializācija mazo un mikrouzņēmumu

uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos. Lasa lekciju kursu grāmatvedības uzskaitē, finanšu

vadīšanā un analīzē, komercdarbībā ESF atbalstīto projektu ietvaros.