*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Inga KARLBERGA

-IZGLĪTĪBA-

Ekonomikas un uzņēmējdarbības skolotāja kvalifikācija, izglītības zinātņu bakalaura 

grāds pedagoģijā. Profesionālais maģistra grāds izglītības vadībā.

 

-PIEREDZE-

Vairāk kā 17 gadi pedagoga amatā izstrādājot un vadot kursus “Tirgzinība un reklāma”, 

“Ekonomika”, “Uzņēmējdarbība”, “Praktiskais mārketings”, “Projektu vadība”, “Biznesa plāns”, 

“Komercdarbības pamati” u.c.  Kopš 2011.gada Biznesa augstskolas “Turība” Talsu filiāles vadītāja.