*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Inga KRŪZE

-IZGLĪTĪBA-

Sociālo zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un 

psihologa kvalifikācija. Turpina psihodrāmas asistenta sociometrijā un grupu 

psihoterapijā studijas Latvijas un Moreno institūtā.

 

-PIEREDZE-

Vairāk kā 5 gadu pieredze psihologa amatā. Kā pedagogs izstrādājusi un vada 

kursu “Saskarsme” dažādās privātās izglītības iestādēs.