*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Inga UVAROVA

– IZGLĪTĪBA –

Profesionālais maģistra grāds ekonomikā, Finanšu vadības specialitātē. Turpina doktorantūras studijas Ekonomikas nozares Biznesa vadības apakšnozarē.

– PIEREDZE –

Vairāku gadu pieredze lektora amatā Biznesa augstskolā “Turība” un Banku augstskolā ES struktūrfondu izstrādē un vadībā, Projektu izstrādē un vadībā, Biznesa pamatos un Biznesa plānu izstrādē. Individuālais konsultants, mentors SIA “Tukuma biznesa un tehnoloģiju inkubatorā” esošajiem uzņēmumiem. Kā lektors Garkalnes, Skrīveru, Rūjienas, Ropažu, Rēzeknes, Carnikavas un Viļānu novada domes darbinieku apmācībās par ES fondu pamatprincipiem un ES fondu projektu izstrādi, kā arī vadīšanu.