*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Inita ĀBOLA

– IZGLĪTĪBA –

 Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā un Doktorantūras studijas lietišķajā valodniecībā.

– PIEREDZE –

Vairāk kā 9 gadu pedagoģiskā pieredze lietišķās angļu valodas, Uzņēmējdarbības vadības, Mārketinga un tirdzniecības vadības, Sabiedrisko attiecību, Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības, Starptautiskās komunikācijas vadības, Tiesību zinātņu studiju programmās.  
 
Ceļ kvalifikāciju, piedaloties ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un starptautiskos projektos.Ir vairāku publikāciju autore un starptautiska projekta pieteikuma izstrādātāja.