*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Ita BEKERTA

– IZGLĪTĪBA –

Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā (LLU).

PIEREDZE

Praktiska pieredze bilancspējīgas grāmatvedes darbā 22 gadi (15 pēdējie gadi kā galvenā grāmatvede) dažādu nozaru uzņēmumos.
Pārzinu nodokļu, grāmatvedības un darba likumdošanu vēsturiskā aspektā. Ir 15 gadu pieredze gada pārskatu sastādīšanā, sadarbībā ar zvērinātiem revidentiem, VID, dažādu atskaišu (tajā skaitā nodokļu) sagatavošanā valsts institūcijām, finanšu analīzē un daudzos citos grāmatvedības uzskaites jautājumos. Vairāku publikāciju autore www.ifinanses.lv un žurnālā „Bilance” (arī www.apollo.lv).
 
Praktiska pieredze dažāda līmeņa apmācību vadīšanā, materiālu sagatavošanā – lekciju kurss „Grāmatvedība iesācējiem”, „Nodokļi un nodevas”, „Grāmatvedības uzskaite”, „Grāmatvedība un nodokļi”. Vada seminārus par aktualitātēm grāmatvedības, nodokļu un darba likumdošanas jautājumos.