*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Iveta POKROMOVIČA

– IZGLĪTĪBA –

RTU, inženierekonomikas fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas profilinstitūts, maģistra grāds vides ekeonomikā, RPIVA, pedagoģijas un skolvadības fakultāte, pedagoģijas maģistra grāds, RTU, inženierekonomikas fakultāte, inženierzinātņu bakalaura grāds ekonomikā.

– PIEREDZE –

Finansu un vadības grāmatvedības,finansu analīzes un datorizētās grāmatvedības, mārketinga un menedžmenta pasniedzēja dažādos pieauguso izglītības centros.