*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Ивета Покромовича

 

 
Образование

РТУ, факультет инжинерной экономики. Профинститут производства и предпринимательской экономики, магистр экономики окружающей среды.
RPIVA, факультет педагогики и преподавания, магистр педагогики.
РТУ, факультет инжинерной экономики, бакалавр экономики.


Опыт

Опыт работы в финансвой и бухгалтерии управления, финансовый анализ и компьютерная бухгалтерия. Преподаватель маркетинга и менеджмента в различных учебных центрах.