*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Janīna Jana MUCENIECE

-IZGLĪTĪBA-

Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā un 

Uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija.

 

-PIEREDZE-

Vairāk kā 15 gadu pieredze uzņēmumu vadībā. Restorānu tīkla “Kebabs Fix” vadīšana, 

SIA “Greencafe” valdes locekle – uzņēmuma vadīšana, ietverot sevī mārketingu, 

personāla atlasi, darbu ar piegādātājiem, jaunu produktu izstrāde un ieviešana.

Kā pedagogs izstrādājusi un vada kursu “Pārtikas prečzinība”.