*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Jānis JULIKS

– IZGLĪTĪBA –

Rīgas Politehniskais institūts, inženiera-celtnieka kvalifikācija.

– PIEREDZE –

Ķeguma novada un Ikšķiles novada būvinspektors ar daudzu gadu praktisko pieredzi celtniecības un būvniecības jautājumos. Bijis LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības sistēmas attīstības projekta direktors – Pasaules Bankas projekta pieredze vairāk nekā 100 izglītības iestāžu renovācijā. Piedalījies mācību programmu un mācību priekšmetu standartu izstrādē. Daudzu gadu lektora pieredze lielākajos Latvijas mācību centros par šādām tēmām – būvju uzbūve, konstrukcijas, inženiertehniskās sistēmas, būvdarbu plānošana, būvprojektēšanas kārtība, būvniecības likumdošana, energoefektivitātes jautājumi u.c. Vadījis seminārus pašvaldību vadītājiem par projektu pieteikumu sagatavošanu un Pasaules Bankas projektu finansēšanu un vadīšanu.
 
Darbojies Valsts Probācijas dienesta ES Eiropas Kopienas iniciatīvas „EQUAL” projektā, dienējis NBS Robežapsardzības spēkos, kā arī bijis LR Iekšlietu ministrijas Valsts Robežsardzes Galvenās pārvaldes priekšnieks.