*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Jolanta BRILTE

– IZGLĪTĪBA –

SIA ‘’Biznesa augstskola Turība’’, maģistra grāds Uzņēmējdarbības vadībā.

– PIEREDZE –

Profesionāla pieredze vadības jomā vadot piecas uzņēmuma filiāles un strādājot ar lietvedības dokumentiem uzņēmumiem (8 gadi).

Vairāk kā 8 gadu lietvedības un biroja darba organizācijas darba pieredze, kā arī vairāk kā 7 gadu menedžmenta un prezentācijas prasmes pasniedzējas darba peredze gan SIA ‘’Biznesa augstskola Turība, BUTS un ES projektos.

Publikācijas par lietvedības likumu izmaiņām žurnālā ‘’Bilance’’.

Vairāk kā 3 gadu pieredze Rīgas Valsts tehnikuma ‘’Biroja un darba organizācijas’’ speciālistiem Valsts eksāmena komisijā par komisijas priekšsēdētāju.

Konsultējusi, izstrādājusi apmācību programmas „Lietvedība”, ‘’Lietvedības pamati’’, ‘’Menedžments’’, ‘’Vadības principi’’, ‘’Prezentācijas prasmes’’ un vadījusi par attiecīgajam tēmām SIA ‘’Biznesa augstskola Turība darbinieku apmācības, kā arī sniegusi privātkonsultācijas.