*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Jolanta BALTIŅA

– IZGLĪTĪBA –

 Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskolā iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā un profesionālais maģistra grāds psiholoģijā ar kvalifikāciju psihologs.

– PIEREDZE –

Vairāku gadu darba pieredze jauniešu un pieaugušo apmācībā – Biznesa augstskolā “Turība”, Rīgas Purvciema amatu skolā, līdzdalība vairākos projektos. Paralēli tam ilgstoša darba pieredze kā psihologam – Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm “Sirdsgaisma”, Salaspils 1.vidusskola, Jelgavas poliklīnika, kā arī darbība kā individuāli konsultējošam psihologam. Tuvākās tēmas – saskarsmes un emociju psiholoģija, organizāciju psiholoģija.