*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Kristīne MEDNE

-IZGLĪTĪBA-

LU, maģistra grāds vadībzinātnē

Studijas Ekonomikas doktorantūras programmā, LU

 

-PIEREDZE-

Lektors privātajās apmācību un konsultāciju kompānijās par tēmām “Projektu vadība”, “Tirgzinības un cenu veidošanās”, “Menedžments” u.c.

Attīstības projekta vadītāja privātā uzņēmumā

Nodaļas vadītāja, departamenta direktora vietniece, LR ĀM