*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Лариса Корнеева

 

Образование
 
Латвийский университет, факультет иностранных языков, филолог, преподаватель английского языка. Совершенствовала свои знания на семинарах Рижской Думы, а так же принимая участие в семинарах Oxford Press University.
 
Опыт
 
Большой опыт в использовании делового английского языка в Рижском коммерческом порту. Более 10 лет преподавательского опыта, переводчик Акционерного общества „Kaija”. Практический опыт использования английского языка в работе гида в VIA Hansa Tour, SIA Tas Baltics, FJC Travel и др.