*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Marija ZAREZINA

– IZGLĪTĪBA –

LU, humanitāro zinātņu maģistrs krievu filoloģijā, krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotāja.

– PIEREDZE –

Darbojusies skolā kā krievu valodas kā svešvalodas skolotāja. Pieredze pieaugušo apmācībā vadot profesionālo krievu valodu viesmīļiem.