*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Mārīte ŽIMANTE

– IZGLĪTĪBA –

 Latviešu valodas un literatūras skolotāja, maģistra grāds filoloģijā. Apgūta pedagogu profesionālās pilnveides programma „Latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodika darbā ar pieaugušajiem”.

– PIEREDZE –

 Latviešu valodas un vācu valodas skolotāja. Vairāk kā 7 gadu pieredze valsts valodas apmācībā cittautiešiem.