*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Mārtiņš VALTERS

– IZGLĪTĪBA –
 
Augstākā. Pasniedzēja kvalifikāciju un tieksmi sevi pilnveidot apliecina arī sertifikāti:
• Augstskolas didaktika: mūsdienu teorija un prakse, LU
• Project Management, AFW, Hamburg
• Kurss „Eiropas Savienības programmu vadīšana”
• NISPACee kurss „How to become better policy advisor”
• LPMC projektu vadības kursi
• LPPVMC projektu vadības kursi
 
– PIEREDZE –
 
Pasniedzējs pats sevi neuzskata par akadēmisku pasniedzēju, lai arī pasniedzis projektu vadīšanas kursu Turībā, bet kopš 2003.gada vada šādas nodarbības RSEBAA maģistrantiem, kā arī sadarbojas ar vairākiem vadošiem Latvijas mācību centriem, piedāvājot gan savu oriģinālu kursa programmu, gan strādājot arī pēc ārzemju firmu licencēm.
Kursi ir orientēti uz teorētisko zināšanu praktisku pielietošanu, ko ļauj paša pasniedzēja aktīvā darbošanās gan sagatavojot projektu pieteikumus, gan pašam novadot nu jau vairāk kā duci projektu, kurus finansējuši gan pašmāju pasūtītāji, kā piemēram, Zemkopības ministrija, gan starptautiskas organizācijas – Pasaules Banka, ANO Pārtikas un Lauksaimniecības organizācija, OAK Foundation vai Eiropas Savienības programmas.
 
Ir izveidojis arī tālmācības kursu projektu vadīšanā 320 stundu apjomā, kas būtu ekvivalents apmēram 700 lappušu biezai grāmatai.
 
Pasniedzēja plašās zināšanas kopā ar viņa lielo pieredzi un atraktivitāti ļauj uzturēt interesantu dialogu un kopīgu darbību, kurā kursanti aizraujošās nodarbībās un radošā gaisotnē iegūst gan zināšanas, gan prasmes veidot un vadīt projektus.