*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Nikolajs OZOLIŅŠ

– IZGLĪTĪBA –

 Latvijas Policijas akadēmija, maģistra grāds tiesību zinātnē. Turpina studijas SIA „Biznesa augstskola Turība” doktora studiju programmā „Tiesību zinātne”.

– PIEREDZE –

 Vairāk kā 5 gadu pieredze lekciju vadīšanā kursiem „Administratīvās tiesības”, „Administratīvais process”, „Tiesību teorija”, „Tiesību pamati”. Praktiskā pieredze pārstāvībai tiesā, pieteikumu tiesai un citu procesuālo dokumentu sagatavošanā individuālās prakses ietvaros.