*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Raitis APSALONS

-IZGITĪBA-

Inženierzinātņu bakalaura grāds ekonomikā, 

Inženiera ekonomista grāds Transporta ekonomikā un organizācijā. 

Maģistra grāds Uzņēmējdarbības loģistikā un transporta ekonomikā. 

Turpina doktora studijas.

 

-PIEREDZE-

SIA “4PL Solutions” direktors un īpašnieks, sniedzot eksperta pakalpojumus 

uzņēmējdarbības ekonomikas un noliktavu pārvaldības jomā. 

Praktiskā darba pieredze kā noliktavas vadītājam vairumtirdzniecības nozarē, 

kā loģistikas speciālistam  celtniecības materiālu mazumtirdzniecībā.

Vairāk kā 17 gadu pieredze lektora amatā, izstrādājot un pasniedzot tādus kursus kā “Loģistika”, 

“Loģistika mazo un vidējo uzņēmumu speciālistiem”, “Noliktavas un transports”, 

“Optimizācija noliktavu darbā” u.c. dažādās augstskolās un 

profesionālās izglītības iestādēs Latvijā.

Ņēmis aktīvu darbību projektos izstrādājot Rīgas rajona pasažieru pārvadājumu  

attīstības koncepciju, finanšu projektu jaunas noliktavas atvēršanai SIA “Nelss”,

 loģistikas centra procesa KPI rādītājus, abc kalkulāciju SIA “NP Foods”.

Autors grāmatai “Loģistikas centru pārvaldība”, 2012.