*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Rasma URTĀNE

– IZGLĪTĪBA –

Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā. Pilnveidotas prasmes un iemaņas augstskolu didaktikā.

– PIEREDZE –

Ilgstoša pieredze lektora amatā LLU, Ekonomikas fakultātē lietvedības, lietišķās etiķetes, vadīšanas pamatu, personālvadības, saskarsmes, saimnieciskās un darba tiesības kursu vadīšanā.

Autore tādām grāmatām kā “Lietvedības darba organizēšana”, “Lietvedības rokasgrāmata”, “Palīgs lietvedībā”, “Lietvedība un arhīvs”. Izstrādājusi mācību līdzekļus “Lietišķā etiķete”, “Dokumentu aprite un sarakste”, “Lietvedība budžeta iestādēs”, “Rīkojuma un personāla dokumenti”.