*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Renāte LUKJANSKA

– IZGLĪTĪBA –

Latvijas lauksaimniecības universitāte, doktorante agrārajā un reģionālajā ekonomikā; Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā; Biznesa augstskola „Turība”, augstākā profesionālā izglītība uzņēmējdarbības vadībā.

 
– PIEREDZE –
 
Pašlaik strādā kā Eiropas Savienības struktūrfondu piesaistes konsultante SIA „Personāls Plus”, darbojas biedrībā „Zināšanu un informācijas biedrība”, izstrādājot ES struktūrfondu projektu pieteikumus, veicot eksperta konsultācijas apmācību ciklā „Inovācijas procesa vadīšana”. Vada lekcijas par tēmu – semināru „Inovācijas pārvaldība uzņēmumā”. Pirms tam strādājusi par biznesa attīstības vadītāju Baltijas valstīs, mārketinga vadītāju, tirdzniecības vadītāju vairākos starptautiskos uzņēmumos (” Procter& Gamble”, ” Unilever”, ” Mars Incorporated”).
 
Lasa lekcijas un vada seminārus vairākos Latvijas mācību centros par šādām tēmām: „Merčendaizings”, „Tirdzniecības zīmes vadība”, „ES projekta cikla vadība”, „Inovāciju vadība”, „Komunikācija ar klientu”, „Jaunu klientu piesaiste” u.c.