*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Rūta KRASTIŅA

– IZGLĪTĪBA –

 Augstākā izglītība iegūta Rīgas Politehniskajā institūtā Celtniecības fakultātē. Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas rīkotajās apmācībās iegūts sertifikāts “Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana”. Zviedrijas Valsts Būvaģentūras un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajos kursos saņemts sertifikāts “Ēku apsaimniekošana”.

 

– PIEREDZE –

 Ilgstoša pieredze pieaugušo apmācībā dažādos mācību centros par Nekustamā īpašuma apsaimniekošana tēmu. Praktiskā pieredze nekustamā īpašuma apsaimniekošanā un pārvaldīšanā Rīgā. Latvijas Būvinženieru savienības biedre.