*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Sandra GODIŅA

– IZGLĪTĪBA –

 Filoloģijas doktore, humanitāro zinātņu maģistra grādu ieguvusi ar izcilību.

– PIEREDZE –

 Pasniedzēja ar lielu pieredzi darbā ar pieaugušajiem gan Latvijas augstskolās, gan dažādos mācību centros mācot latviešu valodu cittautiešiem.  Ilgstoši darbojas kā tulkojumu ārštata redaktore vairākās izdevniecībās, tādās kā „Zvaigzne ABC”, „Jāņa Rozes apgāds” u.c. Vairāku publikāciju par Latviešu un cittautu literatūru autore.