*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Sarmīte SČUCKA

– IZGLĪTĪBA –

Daugavpils universitāte, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā – izglītības darba vadība, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija.
 
PIEREDZE
 
Daudzus gadus strādā par latviešu valodas skolotāju, bijusi direktora vietniece. Regulāri papildina zināšanas dažādos kursos un semināros.