*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Sigita PLEŠA

IZGLĪTĪBA

 Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālo maģistra grādu visaptverošajā kvalitātes vadībā Mg.scn.TQM, profesionālās augstākās izglītības diploms ar izcilību. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā ar specializāciju mārketinga psiholoģijā.

PIEREDZE

 Vairāk kā 8 gadu pieredze pasniedzējas amatā vadot kursus „Kvalitātes vadības sistēmas efektivitātes paaugstināšana”, „Iekšējais audits”, „Prezentācijas prasmes”, „Personāla vadība”, „Saskarsmes psiholoģija”, „Lietišķā komunikācija”.

Praktizējoša visaptverošās kvalitātes sistēmas ieviešanas konsultante un vērtētāja, Inženiera J.Lintera prēmijas laureāte, LKA viceprezidente. Strādājusi un konsultējusi tādus uzņēmumus kā A/s Dati, SIA Latvijas Mobilais Telefons, Valsts Nekustamie īpašumi, TNT, Latvija, Latvijas Gaisa satiksme.