*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Solveiga BLUMBERGA

– IZGLĪTĪBA –

 Mag. Psych., LU psiholoģijas doktorante.

 – PIEREDZE –

 Latvijas Video treneru Biedrības biedre, apmācību, treniņu vadītājas pieredze, RSEBAA docente. Solveigai ir vairāku gadu pieredze pieaugušo apmācībā, vadot kursus mārketinga psiholoģijā, organizāciju psiholoģijā, vadības psiholoģijā. Vairāku uzņēmumu darbinieku apmācība pārdošanā, mārketinga psiholoģijā, video treniņi u.c.