*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Svetlana FJODOROVA

-IZGLĪTĪBA-

Dr. oec., RTU

 

-PIEREDZE-

  RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, RTU Būvuzņēmējdarbības ekonomikas un

organizēšanas katedra, docente

Latvijas biznesa koledža, vadošais pētnieks

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē 

Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos