*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Svetlana FJODOROVA

-IZGLĪTĪBA-

Dr. oec., RTU

 

-PIEREDZE-

  RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, RTU Būvuzņēmējdarbības ekonomikas un

organizēšanas katedra, docente

Latvijas biznesa koledža, vadošais pētnieks

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē 

Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos