*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Tatjana DAUDIŠA

– IZGLĪTĪBA –

 Latvijas Universitāte, profesionālais maģistra grāds ekonomikā un ekonomista kvalifikācija. Papildus apgūta Profesionālās izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības programma.

– PIEREDZE –

 Vairāk kā 5 gadu pieredze lekciju vadīšanā kursiem „Mazā biznesa organizēšana”, „Grāmatvedība”, „Tirgzinības pamati un prečzinības”, „Iepirkumu loģistikas pamati”, „Starptautiskā tirdzniecība un muitas lietas” u.c.  Praktiskā pieredze finanšu pārskatu sagatavošanā, uzņēmuma finanšu operāciju pilnā uzskaitē.