*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Uldis Vītoliņš

Izglītība
 
Latvijas Universitāte Vadības un Ekonomiskās informātikas fakultāte.
 
Pieredze
 
Pasniedzēja darba pieredze dažādās izglītības iestādēs par tēmām- projektu vadība, biznesa plāna izstrāde, uzņēmējdarbība, mārketings.
Ievērojama praktiskā darba pieredze konsultāciju sniegšanā par ekonomiskajiem jautājumiem un politiku Latvijā, Krievijas ekonomisko jautājumu analīze, ārējās ekonomiskās politikas virzienu noteikšanā; pieredze stratēģisko plānu izstrādē um vadībā.