*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Viktors ZAGORSKIS

-IZGLĪTĪBA-
 
Augstākā, RTU (RPI), inženieris konstruktors-tehnologs, studijas RTU doktorantūrā telekomunikācijās
 
-PIEREDZE-
 
Pedagoģiskā darbība kopš 2007. gada RTU bakalaura un maģistra studijuprogrammās. Lekcijas un praktisko darbu vadīšana. Lektors dažādos mācību centros un augstkolā mācību priekšmetos – datorzinības, datormācība (pamatkurss), datormācība (speckurss), komunikāciju distributīvās sistēmas, teletrafika teorija, vienkāršas mikrokontrolieru komunikāciju sistēmas.
RTU ETF Telekomunikāciju Institūta docents, RTU ETF Elektronikas Institūta docents