*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Viktors ZAGORSKIS

-IZGLĪTĪBA-
 
Augstākā, RTU (RPI), inženieris konstruktors-tehnologs, studijas RTU doktorantūrā telekomunikācijās
 
-PIEREDZE-
 
Pedagoģiskā darbība kopš 2007. gada RTU bakalaura un maģistra studijuprogrammās. Lekcijas un praktisko darbu vadīšana. Lektors dažādos mācību centros un augstkolā mācību priekšmetos – datorzinības, datormācība (pamatkurss), datormācība (speckurss), komunikāciju distributīvās sistēmas, teletrafika teorija, vienkāršas mikrokontrolieru komunikāciju sistēmas.
RTU ETF Telekomunikāciju Institūta docents, RTU ETF Elektronikas Institūta docents