*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Zane DRIŅĶE

– IZGLĪTĪBA –

 Biznesa augstskola „Turība”, maģistra grāds uzņēmējdarbībā, Latvijas Universitāte, politikas zinātņu bakalaura grāds.  Pašlaik studē vadības zinību doktorantūrā Latvijas Universitātē.

– PIEREDZE –

 SIA „Antti” izpilddirektore, specializējusies kvalitātes vadībā un projektu vadībā. Biznesa augstskolas „Turība” lektore mācību kursā „Kvalitātes vadība”. Latvijas Tiešā Mārketinga Asociācijas valdes locekle. Sniedz individuālās konsultācijas uzņēmumiem par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu. Vadījusi seminārus un lekcijas par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un procesu vadību Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekiem, SEB Unibanka personālam.