*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

1C grāmatvedības programma grāmatvežu palīgiem (ar priekšzināšanām)

Stundu skaits: 60

Pieteikties

1C grāmatvedības programma grāmatvežu palīgiem (ar priekšzināšanām), 60st., latviešu vai krievu valodā, klātienē vai attālināti.

1C grāmatvedības programma grāmatvežu palīgiem, 1C Grāmatvedības kursi  latviešu vai krievu valodā, klātienē vai attālināti (tiešsaistē).

Programmas tēmas:

 • Programmas pamatjēdzieni
 • Konta plāns
 • Atlikumu ievade un citi katalogi
 • Kase, norēķinu atbildīgās personas
 • Banku operācijas
 • Darba alga, kadru uzskaite
 • Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
 • Preču un pakalpojuma uzskaite
 • Bilance
 • Peļna un zaudējumi

Nepieciešamas priekšzināšanas par grāmatvedību, pieredze grāmatveža darbā vai attiecīga izglītība (vismaz teorētiskā līmenī), kā arī datora lietošanas prasmes.

1C grāmatvedības programma grāmatvežu palīgiem

 

 

 

 

 

 

 

Programma paredzēta interesentiem, kuri vēlas atjaunot kādreizējo grāmatveža kvalifikāciju vai tādiem, kuriem pieredze grāmatveža vai gramatveža palīga darbā nav liela, tādiem, kuri plāno strādāt par grāmatvežu palīgiem.

Apmācību laikā tiek apgūti 1C gramatvedības programmas pamati par uzņēmuma grāmatvedības uzskaites organizēšanu.

Tiek apgūti galvenie 1C grāmatvedības programmas bloki, iekšējo pārskatu veidošana, pamati par algu aprēķiniem, to izmaksām, uzskaites veidi, preču apgrozījums noliktavā, darījumu reģistrācija, izdevumu attaisnojošo dokumentu ievade, avansu norēķinu atspoguļošanai, bankas un kases dokumentu ievade, inkasāciju reģistrēšana programmā, grāmatvedības kontu sākuma atlikumu ievade.

Pieteikties: https://www.dialogs-ab.lv/kursu-kalendars/


Citi 1C grāmatvedības programmas kursi:

 • Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība), 150st.

Programmas saturs:

• Uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites pamatprincipi
• Programmas “1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” darbības principu apraksts
• Informācijas bāzu veidošana
• Reģistru sākotnējā aizpildīšana
• Sākumu atlikumu ievade
• Preču un pakalpojumu uzskaite
• Materiālu izstrāde un uzskaite
• Kases operāciju uzskaite (norēķini ar norēķina personām un kontrahentiem)
• Bankas operāciju uzskaite (norēķini ar kontrahentiem)
• Valūtas operāciju uzskaite (konvertācija, pārvērtēšana)
• Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu, mazvērtīgā inventāra uzskaite
• Darba alga un personāla uzskaite
• Operatīvā pārskata analīze, perioda slēgšana
• Reglamenta pārskati (PVN deklarācija, IIN, statistikas pārskati, bilance utt.)

 • Noliktavas operācijas ar 1C grāmatvedības programmu (bez priekšzināšanām), 16st.
 • Grāmatvedības pilnais cikls ar 1C grāmatvedības programmu (grāmatvežiem ar priekšzināšanām), 30st.

Citi mūsu pakalpojumi: www.darbaaizsardziba.org