*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

1C grāmatvedības programma (Noliktavas operācijas) (bez priekšzināšanām), 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

1C grāmatvedības programma (Noliktavas operācijas) (bez priekšzināšanām)

Iegūstamais DigComp līmenis: DigComp 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

 • Iegūt priekšstatu par krājumu uzskaities principiem saistībā ar programmas īpatnībām
 • Ievadīt informāciju par uzņēmuma noliktavām, izveidot nomenklatūras sarakstu, sadalot grupās. Izveidot dokumentu ar pārdošanas cenu norādi. Iereģistrēt preču kustību starp noliktavām. Izeidot atskaites par preču kustību
 • Izveidot programmā komplekta kalkulāciju. Iegrāmatot komplekta izveidošanas dokumentu
 • Ievadīt katalogā informāciju par darījuma partneri, norādot bankas norēķinu kontu un apmaksas terminu. Ieregistrēt saņemto preču pavadzīmi, norādot noliktavu, akceptējot informāciju par nodokli. Pielietot pakalpojuma vērtības pārnešanu, palielinot preču pašizmaksu. Atgriežot preci piegādātājam, pielietot programmas speciālo algoritmu, akceptējot informāciju par PVN.
 • Iereģistrēt saņemto pakalpojuma rēķinu. Izveidot kredītrēķinu
 • Veidot pircēju katalogu, izmantojot programmas tiešsaisti ar LURSOFT datu bāzi. Ievadīt programmā realizācijas pavadzīmi, akceptējot PVN. Ierēģistrēt programmā preces atgriešanu no pircēja. Izveidot operatīvo atskaiti par preču partijām
 • Ievadīt programmā izsniegto priekšapmaksas rēķinu. Izveidot operatīvo pārskatu par priekšapmaksas rēķinu apmaksu atspoguļošanu. Sagatavot realizācijas pavadzīmi, akceptējot PVN, no pircēja saņemto avansu
 • Iegūt priekšstatu par degvielas uzskaites iespēju pa automašīnām. Iegrāmatot degvielas saņēmuma dokumentu. Izveidot programmā ceļazīmi
 • Izveidot operatīvo atskaiti nomenklatūras atlikumiem. Sagatavot inventarizācijas dokumentus.
 • Izveidot preču iegrāmatošanas un norakstīšanas dokumentus. Sagatavot inventarizācijas dokumentus gada pārskatam

Galvenās tēmas:

 • Krājumu uzskaite
 • Preču uzskaite, preču kustība
 • Komplektēšana
 • Pavadzīmes – saņemšana
 • Realizācija
 • Darījumi ar priekšapmaksu
 • Degvielas uzskaite. Ceļazīme
 • Inventarizācija