*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

1C программа бухгалтерского учета для помощников бухгалтеров (с предварительными знаниями)

Количество часов: 60

Записаться

1C программа бухгалтерского учета для помощников бухгалтеров предварительными знаниями), 60 часов, на латышском или русском языке, очно или удаленно (онлайн)

1C программа бухгалтерского учета для помощников бухгалтеров, 1C бухгалтерских курсов на латышском или русском языках, очно или удаленно (онлайн).

1C программа бухгалтерского учета для помощников бухгалтеров (с предварительными знаниями)

 

 

 

 

 

 

Темы:

 • концепции программы
 • план конта
 • остатки и другие каталоги
 • касса, ответственные лица по расчетам
 • банковские операции
 • заработная плата, учет кадров
 • основные средства и нематериальные активы
 • товары и услуги
 • сальдо
 • прибыль и убыток

Необходимы предварительные знания о бухгалтерском учете, опыт работы бухгалтера или соответствующее образование (по меньшей мере на теоретическом уровне), а также навыки использования компьютера.


Pieteikties: https://www.dialogs-ab.lv/kursu-kalendars/


Citi 1C grāmatvedības programmas kursi:

 • Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība), 150st.

Programmas saturs:

• Uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites pamatprincipi
• Programmas “1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” darbības principu apraksts
• Informācijas bāzu veidošana
• Reģistru sākotnējā aizpildīšana
• Sākumu atlikumu ievade
• Preču un pakalpojumu uzskaite
• Materiālu izstrāde un uzskaite
• Kases operāciju uzskaite (norēķini ar norēķina personām un kontrahentiem)
• Bankas operāciju uzskaite (norēķini ar kontrahentiem)
• Valūtas operāciju uzskaite (konvertācija, pārvērtēšana)
• Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu, mazvērtīgā inventāra uzskaite
• Darba alga un personāla uzskaite
• Operatīvā pārskata analīze, perioda slēgšana
• Reglamenta pārskati (PVN deklarācija, IIN, statistikas pārskati, bilance utt.)

 • Noliktavas operācijas ar 1C grāmatvedības programmu (bez priekšzināšanām), 16st.
 • Grāmatvedības pilnais cikls ar 1C grāmatvedības programmu (grāmatvežiem ar priekšzināšanām), 30st.

Citi mūsu pakalpojumi: www.darbaaizsardziba.org