*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Preču pārvadājumu organizēšana (PILNVEIDE)

Stundu skaits: 160

Pieteikties

PREČU PĀRVADĀJUMU ORGANIZĒŠANA

(profesionālās pilnveides izglītības programma)
160ak.st.

Programmas mērķis un rezultāts:
Dod iespējas apgūt zināšanas un prasmes preču pārvadājumu organizēšanā, lai veiksmīgi strādātu uzņēmumos, kuri nodarbojas ar iekšējā un ārējā tirgus preču pārvadājumu organizēšanu.

logistics

 

 

 

 

 

 

Programmas tēmas:

 • Preču pārvadājumu organizēšana
 • Loģistika
 • Darba aizsardzība, pirmā palīdzība

***I***

 • Transporta pārvadājumu jēdzieni.
 • Kravu transportēšanas sistēmas izvēle.
 • Transporta izmaksas un tarifi.
 • Transporta loģistika.
 • Apkalpošanas loģistikas līmenis.
 • Temperatūras režīma ietekme uz kravu.
 • Pārvadāšanā pieņemto preču uzglabāšana.
 • Pārvadāšanā pieņemtā krava.
 • Bojājumu un zudumu konstatēšanas kārtība.
 • Preču pieņemšanas- nodošanas dokumenti.
 • Pārvadājumā pieņemto preču uzskaites īpatnības.
  Kravas svara, apjoma, daudzuma kļūdas.
 • Kravas muitošanas procedūras.
 • Transporta nodevas.
 • Ekoloģijas dienests.

***II***

 • Loģistikas būtība un tās attīstības faktori.
 • Loģistikas  darbību veidi un mērķi.
 • Loģistikas iekšējā  un ārējā vide.
 • Iepirkšanas (apgādes) loģistika.
 • Ražošanas loģistika.
 • Sadales loģistika.
 • Transporta loģistika.
 • Pasūtījumu apstrādes un izpildes loģistika.
 • Krājumu vadīšana.
 • Noliktavu saimniecība.
 • Iesaiņojuma un taras loma un funkcijas loģistikas darbībās.
 • Loģistikas procesu informācijas nodrošinājums.
 • Stratēģiskā  plānošana un prognozēšana.
 • Loģistikas menedžmenta organizatoriskie aspekti.
 • Kontrole un vērtēšana

Noslēguma pārbaudījums: eksāmens

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: valsts atzīta APLIECĪBA par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vidējā izglītība