*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Preču pārvadājumu organizēšana (PILNVEIDE)

Stundu skaits: 160

Pieteikties

PREČU PĀRVADĀJUMU ORGANIZĒŠANA

(profesionālās pilnveides izglītības programma)
160ak.st.

Programmas mērķis un rezultāts:
Dod iespējas apgūt zināšanas un prasmes preču pārvadājumu organizēšanā, lai veiksmīgi strādātu uzņēmumos, kuri nodarbojas ar iekšējā un ārējā tirgus preču pārvadājumu organizēšanu.

logistics

 

 

 

 

 

 

Programmas tēmas:

 • Preču pārvadājumu organizēšana
 • Loģistika
 • Darba aizsardzība, pirmā palīdzība

***I***

 • Transporta pārvadājumu jēdzieni.
 • Kravu transportēšanas sistēmas izvēle.
 • Transporta izmaksas un tarifi.
 • Transporta loģistika.
 • Apkalpošanas loģistikas līmenis.
 • Temperatūras režīma ietekme uz kravu.
 • Pārvadāšanā pieņemto preču uzglabāšana.
 • Pārvadāšanā pieņemtā krava.
 • Bojājumu un zudumu konstatēšanas kārtība.
 • Preču pieņemšanas- nodošanas dokumenti.
 • Pārvadājumā pieņemto preču uzskaites īpatnības.
  Kravas svara, apjoma, daudzuma kļūdas.
 • Kravas muitošanas procedūras.
 • Transporta nodevas.
 • Ekoloģijas dienests.

***II***

 • Loģistikas būtība un tās attīstības faktori.
 • Loģistikas  darbību veidi un mērķi.
 • Loģistikas iekšējā  un ārējā vide.
 • Iepirkšanas (apgādes) loģistika.
 • Ražošanas loģistika.
 • Sadales loģistika.
 • Transporta loģistika.
 • Pasūtījumu apstrādes un izpildes loģistika.
 • Krājumu vadīšana.
 • Noliktavu saimniecība.
 • Iesaiņojuma un taras loma un funkcijas loģistikas darbībās.
 • Loģistikas procesu informācijas nodrošinājums.
 • Stratēģiskā  plānošana un prognozēšana.
 • Loģistikas menedžmenta organizatoriskie aspekti.
 • Kontrole un vērtēšana

Noslēguma pārbaudījums: eksāmens

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: valsts atzīta APLIECĪBA par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vidējā izglītība