*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Agile projektu vadība ar Scrum, 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Agile projektu vadība ar Scrum

Iegūstamais DigComp līmenis: 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
1. Saprot Agile SCRUM terminoloģiju. Prot lietot AGILE projektus praksē – pielietošanas ierobežojumi, priekšrocības, projekta priekšmeta definīcija un darba organizācijas principi šāda tipa projektos.
2. Saprot un lieto projekta dalībnieku lomas, tās asociējot ar SCRUM lomām
3. Zina SCRUM projekta visas lomas un to pienākumus.
4. Zina SCRUM projekta sagatavošanas, iterāciju un darba nodošanas procesus.
5. Zina IT rīku izmantošanas iespējas projekta darba atbalstam.
6. Iegūst pieredzi kā AGILE tipa projekta dalībnieks simulācijas.

Galvenās tēmas:
1. AGILE projektu teorijas pamati.
2. SCRUM metode un rīki.
3. Projekta simulācijas spēle.
4. SCRUM backlog lietošana