*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Agile projektu vadības pamati (V)

Stundu skaits: 160

Pieteikties

Agile projektu vadības pamati

Agile projektu vadības pamati

Prasības iepriekšējai izglītībai – Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis – Datora lietošanas pamatprasmes

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences, t.sk., zina, prot, spēj):

  • projektu vadības nozīme organizācijās
  • produktu vadība
  • Agile domāšana un kultūra
  • komunikācijas nozīme projektu vadībā
  • dizaina domāšana un ideju menedžments
  • Agile līgums
  • Agile ietvari lieliem projektiem
  • Agile koučings
  • jaunākās projektu vadības metodes uzņēmuma vadībā

Agile projektu vadības kursi

 


Kursu kalendārs

Ar ko atšķiras Agile un Ūdenskrituma metodes?

Definīcijas:

Agile – spēja, jeb iteratīva izstrāde. Radies no vārda “agile”, jeb dzīvīgs. Agile uzskata, ka IT sistēma ir kā organisms, kas nevar tikt saprasts pirms nav uztaisīts. Līdz ar to sistēma tiek taisīta pa daļām – “sapratu/uztaisīju”. Komandā ir iekļauts pasūtītājs, un tai tiek piešķirtas netipiski lielas privilēģijas izlemt kāda sistēma izskatīsies.

Ūdenskritums – secīga izstrāde. Radies no projekta diagrammas, kurā darbi parasti parādās secībā kā kāpnes (prasības =>specifikācija=>kods=>testēšana utt.). Izpilde atgādina iešanu uz leju kā pa ūdenskritumu ar daudziem posmiem – no šejienes arī nosaukums. Ūdenskrituma metode uzskata, ka IT sistēmu ir jāizstrādā, to arvien detalizētāk specificējot, pirms tam katru detalizācijas līmeni, saskaņojot ar Pasūtītāju.

Galvenās atšķirības:

Īpašība

Agile metode

Ūdenskrituma metode

Fokuss:

Izpildes termiņš.

Piegādājamais apjoms.

Lēmumu pieņemšana

Komanda.

Projekta vadītājs.

Pasūtītāja loma

Piedalās detalizēti apjoma definēšanā visu laiku.

Katrā posmā akceptē arvien detalizētāku visas sistēmas aprakstu.

Piegādes laiks

Īsi posmi (1-4 nedēļas).

Garš izstrādes temiņš  (tipiski 6-12 mēneši).

Kontrole par gala rezultātu

Pēc katra posma ir “gatavs un instatlējams” sistēmas gabals.

Tipiski īsi pirms projekta beigām.

Galvenie riski

Var neievērot atkarības vai apstākļus, kuru dēļ sistēma var nonākt strupceļā, kā dēļ sistēma ir jāpārtaisa, radot papildus izmaksas.

Var nepamanīt būtiskas detaļas, kuru dēļ sistēmas apjoms var izrādīties būtiski lielāks nekā sākumā likās, tādējādi radot papildus izmaksas.

Ieguvumi

Ātri un visu laiku redzams kurp virzās projekts.

Savlaicīgi sadala visu apjomu un visus resursus uz visu projekta izpildes laiku.